Køge Nord Station

​Regn- & overfladevand fra parkeringsanlæg renses med DPF og udledes direkte til følsom recipient.

​Nær Køge Bugt Motorvejen, nord for Køge, finder man en arkitektonisk og spektakulær togstation, som er et nyt bæredygtigt hotspot og trafikalt knudepunkt for hele hovedstadsområdet. Den letgenkendelige station består bl.a. af en 225 meter lang aluminiumsklædt gangbro, der snoer sig over den ottesporede motorvej, samt et Parkér & Rejs-anlæg med i alt 900 parkeringspladser. Her kan de ca. 8.000 dagligere passagerer nemt skifte mellem bil, tog, bus og cykel. Stationen skaber en grøn og bæredygtig mobilitet ved at kombinere både højhastighedstog, S-bane og motorvej.

Forurening af det omkringliggende vandmiljø

På fjernbanesiden opsamler det store parkeringsareal store mængder af regn- og overfladevand som på sin vej, via bil- og bustrafik, opnår kontakt med vandforurenende stoffer som bl.a.:

  • Dækslid
  • Støv
  • Bremsebelægning
  • Sodpartikler/PAH'er
  • Pesticider
  • Fosfor (næringsstof)​​

Grøn tankegang fører til grønt byggeri​

For at rense det forurenede regn- og overfladevand fra ​fjernbanesidens parkeringsareal, installeres et Dobbeltporøs Filtreringsanlæg (DPF) til effektiv rensning af det beskidte vand. Det unikke DPF-anlæg ved Køge Nord Station består først af 8 stk. DPF-bokse, hvor det beskidte vand ledes hen efter et forsinkelsesbassin. I anlæggets 8 DPF-bokse tilbageholdes de helt fine partikler, som ikke kan bundfældes eller fjernes i et traditionelt sandfang eller vådt bassin.

Herefter ledes vandet videre til anlæggets 4 stk. Sorbent-bokse, hvor de ikke synlige opløste forureninger reduceres. Herefter kan det rensede regn- og overfladevand fra parkeringsarealet føres videre til det nærliggende følsom recipient Snogebækken med god samvittighed og ingen fare for forurening af Køges natur- og vandmiljøer. Dermed afhjælpes det lokale rensningsanlæg også for store mængder regnvand fra Køge Nord Station.

Fleksibel og skalerbar løsning

​Køge Nord Stations DPF-anlæg er dimensioneret ud fra de ønskede rensekrav således det rensede vand er godkendt til udledning i områdets følsom recipient. Det kompakte anlæg renser for partikler, dækslid, bremsebelægning samt fosfor og har et flow på 1,8 l/sek. Anlægget måler 21 x 3,1 meter og er nedgravet nær Køge Nord Stations parkeringsplads. DPF-teknologien er skalerbart og kan derved tilpasses efter behov. Anlægget fås også i en udgave til tung trafiklast, således teknologien kan anvendes flere steder også i bynære områder.

Læs mere om de mange fordele ved DPF her...

​Vandets vej fra parkeringsareal til følsom recipient

Overfladevand fra parkeringspladsen forurenes af tungmetaller, partikler, dækslid, bremsebelægning, fosfor mm.​

Vandet føres til et forsinkelsesbassin, hvor blade og kviste frasorteres. Et WaterCare Sandfang kan også bruges her.​

Vandet føres herefter til DPF-boksene hvor de helt fine partikler tilbageholdes. Disse kan ikke bundfældes i et traditionelt sandfang.​

Efter filtrering af finpartikulært

materiale reduceres de opløste

forureninger, som ikke er synlige

i vandet.​

Vandet er efterfølgende så rent at det kan ledes direkte ud i følsom

recipient (1,8 l/s).​

En diskret og skjult renseløsning til alle behov​

Køge Nord Stations DPF-anlæg på 21 x 3,1 meter er efter endt installation skjult i terræn. Det nærved liggende grønne områdes vilde blomster skjuler nemt anlæggets mindre synlige opføringsrør, udluftningsrør samt spulerør. DPF-anlægget er derved skjult for enhver og er en effektiv og fleksibel renseløsning til brug i arkitektoniske og kreative projekter i både by og på land.​

WaterCare Filtration A/S​

​Stejlebjergvej 14

5610 Assens

Få rutevejledning

CVR: 36562277

Åbningstider​

Mandag - torsdag: 8.00 - 16.00

Fredag: 8.00 - 14.30

Telefonen er lukket hverdage 12.00-12.30