​Case story - DPF110

Danmarks største rensningsanlæg til overfladevand

WaterCare Filtration har produceret Danmarks største rensningsanlæg til rensning af forurenende stoffer i vejvand/overfladevand. Som følge af klimaforandringer og overbelastning af spildevandsledningerne har Københavns Kommune, som så mange andre, været nødsaget til at separatkloakere og herefter separat rense regnvandet, for at aflaste de store rensningsanlæg. Det rensede vand udledes til Naturpark Amager som er et Natura 2000 område.

Rensningsanlægget kaldes DPF110 og renser overfladevand fra 30 hektar (15 hektar trafikeret vej- og P-areal).

Anlæggets kapacitet er på 110l/sek. - heraf navnet DPF110.

​Anlægget er placeret under Asger Jorns Plads i Ørestad. Efter rensning iltes vandet. Herefter udledes det rensede vand til naturområdet Naturpark Amager, som er et Natura 2000 område.

I 2019/2020 følger anlægning af pladsen, hvor vandet planmæssigt skal benyttes i et rekreativt formål inden udledning. Det rensede vand vil være synligt i den kommende ’Fælled trappe’, hvor vandet iltes ned igennem og bidrager til et hyggeligt miljø.

På videoen ses hvordan anlægget blev installeret

Bygherre: HOFOR A/S (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab)

  • Anlægget er produceret og installeret af WaterCare Filtration A/S
  • Underentreprenør: Holbøll A/S
  • ​Andre samarbejdspartnere: Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Udviklingsselskabet By & Havn og Ramboll.

​Klimaforandringer skaber overbelastning af kloaksystemet

Der er bred enighed om, at der nu og i årene frem,  sker nogle relativt kraftige ændringer i klimaet. Klimaforandringer skaber en mærkbar overbelastning af kloaksystemet, også i Københavns Kommune. Overbelastningen af spildevandsledningerne gør at det er nødvendigt at separatkloakere og rense vejvandet på anden vis end på rensningsanlæggene.

DPF110 er en veldokumenteret og effektiv løsning til rensning af vejvand, og aflaster dermed de store rensningsanlæg som er overbelastede på lige vilkår med kloaksystemet. Med DPF er det muligt at bevare grønne naturområder og på samme tid håndtere og rense byens regnvand. Løsningen minimerer risikoen for oversvømmelser som følge af overbelastede kloaksystemer og mindsker på samme tid belastningen af de store renseanlæg.

Nogle af de rekreative formål illustreret på billedet, kan kræve efterrensning såsom bakteriel fjernelse.

​Anlæggets opbygning

DPF-anlægget forsynes med vand fra forskellige pumpebrønde i Ørestad. Første trin i anlægget er oppumpningsbrønden som modtager vandet fra pumpebrøndene og fordeler det ligeligt ud til de fire renselinjer.

Efter oppumpningsbrønden fordeles vandet først til to filterbrønde med sandfang. Herfra fordeles vandet ud til de fire renselinjer. Hver renselinje består af 2 tanke indeholdende det dobbeltporøse filter og 1 sorbent tank. 

Takket være en lille niveauforskel i anlægget kan tyngdekraften gøre arbejdet med at transpore vandet igennem anlægget. Niveauforskellen beskrives teknisk som den hydrauliske gradient, som er 10 ‰.

Når vandet er renset opsamles det i en udløbsbrønd og ledes videre til Naturpark Amager.​

Der benyttes ingen strøm, ingen kemikalier og der er ingen lugt- og støjgener forbundet med anlægget.

 Anlægget som total set måler 51 m x 13,5 m, består af 1 oppumpningsbrønd,
​2 sandfang, 8 DPF-tanke á 60 m3 og 4 sorbent-tanke á 42m3. 

(Klik på billede for stor visning​.)

​Udleder krav i Ørestad, HOFOR:

PH: 6-9

Suspenderet stof: 25mg/l

Fosfor indhold: 0,1 mg/l

Jernindhold: 0,5 mg/l

Total kvælstof: 4 mg tot – N/l

Ammonium: 1 mg NH4-N/l

BI5: 3 mg O2/l

Iltindhold: 6mg/l (50% mætning)

Om Ørestad

Ørestad som er beliggende på øen Amager, er en nyere bydel i København med +9000 antal indbyggere. Området er ved at blive udviklet med fokus på flere bæredygtig tiltag, heriblandt at rense og håndtere regnvandet lokalt​

Dronefilmen præsenteres af By & Havn. Produktion: Kontraframe. Musik: Christoffer Høyer / Hoyer songs

Billedgalleri

Nedenfor finder du billeder fra produktion og etablering af DPF110. Klik på pilene i galleriet.

Sprit-ny teknologi gør nyt renseanlæg helt unikt

Det er Danmarks første renseanlæg af sin slags, der nu er taget i brug i Ørestad.

Det nye anlæg kan med en ny grøn teknik rense 110 liter vejvand i sekundet.

- Vi har opfundet en grøn teknologi, der er inspireret af den måde, som vandet transporteres gennem jordlagene på ude i den danske natur. Det såkaldte dobbeltporøse filter kan rense vejvandet helt uden brug af strøm eller kemikalier, forklarer opfinderen af filteret, professor Marina Bergen Jensen.

På billedet ses Claus Mouritsen fra Hofor, han holder det rensede vand, mens opfinder af vejvandsrenseanlægget, professor Marina Bergen Jensen holder en dunk med det beskidte vand

Læs hele artiklen - Her renses 110 liter vejvand i sekundet »

  Foto: Hofor​

Watercare Filtration A/S​

​Stejlebjergvej 14

5610 Assens

Få rutevejledning

CVR: 36562277

Åbningstider​

Mandag - torsdag: 8.00 - 16.00

Fredag: 8.00 - 14.30

Telefonen er lukket hverdage 12.00-12.30

​Følg Watercare Filtration

​Følg os på LinkedIn

Modtag vores nyhedsbrev