S/K Lynetten

Biocidholdigt spildevand reduceres for store mængder af tungmetaller som kobber & zink.​

​På nordøst spidsen af Amager ved den ikoniske kunstige skibakke, Amager Bakke, finder man den hyggelige havn S/K Lynetten, Margretheholms Havn. Her optages, spules og højtrykrenses ca. 750 både om året på havnens nye miljøvenlige spule- og vaskeplads. Efter højtryksrensning af lystbåde indeholder spildevandet store mængder af giftige biocider og tungmetaller som bl.a. kobber og zink. S/K Lynetten går derfor forrest for et bedre vandmiljø og har etableret et HMR-anlæg (Heavy-Metal-Remover) til rensning af vaskepladsens spilde- og overfladevand.

Gode renseresultater

Før rensning af spildevandet viste testværdier koncentrationer på op til 33.000 μg/l kobber og 28.000 μg/l zink. Spildevandet føres nu til et HMR-anlæg bestående af et sandfang, hvor det renses for fin-partikulært materiale. Herefter reduceres opløste tungmetaller via et sorbentmateriale inspireret af jordlagene i den danske natur. HMR-anlægget reducerer udledningen af kobber med 93% og zink med 99%. Vandet er efterfølgende så rent, at det kan udledes direkte i havnen.

Biocidprodukter & tungmetaller skader vores vandmiljø

Hvert efterår tages flere tusind lystbåde i Danmark op på land for at blive renset og plejet, så de er klar til den kommende sejlsæson. Ved optagning spules og højtryksrenses lystbådene for alger og andet begroning på bådens bund. Det medfører at store mængder af det giftige bundmaling, ender i vaske- og spildevandet på havnens spuleplads. Det kan have konsekvenser for vandmiljøet og dets levende organismer.

Bundmalings skadelige virkninger

Bundmaling til lystbåde er de senere år blevet mere miljøvenlige, men der bruges stadig hovedsageligt kobber og zinkpyrithion til produktion af bundmaling. Disse stoffer lægger sig i havbunden og nedbrydes meget langsomt. I danske havne findes der høje koncentrationer af kobber, som ikke forsvinder når først det er udledt til vandmiljøet. Det påvirker bl.a. blåmuslinger og organismers levested.

Bæredygtig løsning med mange anvendelsesmuligheder

​Med WaterCare Filtrations HMR-anlæg reducerer S/K Lynetten udledning af tungmetaller i vandmiljøet på en effektiv og miljøvenlig måde. Et HMR-anlæg bruger hverken strøm eller kemikalier til rensning af tungmetalholdigt spildevand og meget få driftsomkostninger er forbundet med teknologien.

HMR kan også anvendes andre steder hvor der opleves tungmetalholdigt overfladevand fra f.eks. bremsebelægninger eller tagflader. Et HMR-anlæg kan bl.a. benyttes af forsyningsvirksomheder til at rense overfladevand lokalt ved at separere det fra kloakken og derefter udlede det direkte til følsomme recipienter. Der bruges derved ikke unødig energi på at pumpe vandet hele vejen til renseanlægget og tungmetallerne havner ikke i slammet på renseanlægget.

Bliv klogere på hvad et HMR-anlæg kan gøre for jer >>

WaterCare Filtration A/S​

​Stejlebjergvej 14

5610 Assens

Få rutevejledning

CVR: 36562277

Åbningstider​

Mandag - torsdag: 8.00 - 16.00

Fredag: 8.00 - 14.30

Telefonen er lukket hverdage 12.00-12.30