​Case story - bronzestøberi​

Rensning af tungmetaller i spildevand fra industri

O. Storm Sørensen Bronzestøberi A/S er leverandør af støbt bronze i hele Europa, herunder støbning af skulpturer, gravstenspynt, bogstaver o.lign.

​I forbindelse med en spildevandskontrol findes værdier i spildevandet på bl.a. bly og kobber som er op til 455 gange højere end den maks tilladte, hvorfor der er behov for en renseløsning hvis støberiet fortsat vil udlede vandet til kloaksystemet.

WaterCare Filtration’s HMR har nedbragt disse værdier til <4 μg/L. 

”O. Storm Sørensen Bronzestøberi A/S udledte meget høje koncentrationer af tungmetaller i processpildevandet. Koncentrationerne oversteg langt den tilladte udledning i henhold til spildevandstilladelsen.

I sommeren 2018 etablerede støberiet et Watercare Filtration HMR-rensningsanlæg, hvor alt processpildevand udledes til. Første kontrolmåling efter etableringen viste, at udledningen af tungmetaller var under <4 μg/L.

Tidligere målinger havde vist koncentrationer af bl.a. kobber på op til 45.500 μg/L. Rensningsanlægget har vist sig at være særdeles effektivt til processpildevand med meget høje koncentrationer af tungmetaller.”

Karen Eriksen, O-Storm Sørensen Bronzestøberi A/S​

​HMR (Heavy Metal Remover)

WaterCare Filtration’s HMR-anlæg renser vandet via sorption og reducerer herigennem indholdet at tungmetaller, så det kan udledes direkte til recipient (sø, å, kanal, havn), nedsivning eller til kloaknettet. 

Vandet ledes først til for-rensning i et sandfang med optimeret bladfang/spånfang, hvorefter det med gravitation føres til HMR og herefter direkte videre til det ønskede udledningspunkt.

Der er ingen kemi, strøm eller støjgener forbundet med anlægget.

​HMR Class 1 kan anvendes, hvor der stilles meget høje krav til vandkvaliteten, mens HMR Class 2 anvendes ved mindre skrappe udledningskrav.

Læs mere om watercare filtration HMR anlæg »

WaterCare Filtration A/S​

​Stejlebjergvej 14

5610 Assens

Få rutevejledning

CVR: 36562277

Åbningstider​

Mandag - torsdag: 8.00 - 16.00

Fredag: 8.00 - 14.30

Telefonen er lukket hverdage 12.00-12.30