Case story - Lynge Nord​​

Lynge Nord gøres klimarobust og samtidig skabes større biodiversitet med Dobbeltporøs Filtrering (DPF)

Igennem den seneste tid har der været stort fokus på separatkloakering. I denne forbindelse er det oplagt at rense regnvandet og bruge det i rekreative formål bl.a. for at aflaste de store rensningsanlæg. Det samme gjorde Allerød Kommune i projekt “DPF Lynge Nord”. Her ledes overfladevandet igennem et WaterCare Filtration DPF-anlæg til en ny sø som huser store vandsalamander og andre arter som fordrer rent vand.

Hvorfor er rensningen nødvendig?

Regnvandet når på sin vej fra veje, fortove og bygninger at blive forurenet med en række stoffer, som er problematiske for miljøet, men det er på mange måder et spild af ressourcer at lede regnvandet i kloaksystemet og overbelaste vores renseanlæg, når vandet kan håndteres og renses lokalt.

"Det er nærliggende at opsamle vandet og lede det uden om kloakken direkte til vandløb, søer eller til havet. Men desværre har vandet et indhold af forskellige miljøfremmede stoffer, der blandt andet stammer fra kontakten med asfalt, beton og de øvrige overflader, som det rammer. I fokus er især en række tungmetaller, suspenderet stof og fosfor, ligesom vandet kan være forurenet med sprøjtemidler og en række andre kemikalier, blandt dem PAH’er.”

Marina Bergen Jensen, Professor ved Københavns Universitet

Gevinster​

Den største gevinst ved DPF er, at kloaksystemet aflastes. Dermed slipper rensningsanlæggene for at behandle vand, som kun er let forurenet, og man slipper for at pumpe vandet rundt.

En vigtig sidegevinst er, at vandet i stedet kan bruges til rekreative formål i springvand, render og søer.

Vandet bliver så rent, at det udmærket kan ledes til særligt følsomme recipienter. For eksempel leder Allerød Kommune vandet til en ny sø, der skal huse stor vandsalamander og andre arter, som fordrer rent vand.

I det dansk udviklede DPF-system gør tyngdekraften arbejdet, så man slipper for at investere i pumper og andre installationer samtidig med, at kravene til vedligeholdelse bliver minimale.

En yderligere fordel er, at DPF-filtrene ikke stopper til nær så let som andre typer af filtersystemer.

Endelig er det muligt at indpasse metoden i tætte bykvarterer og nær veje, da DPF-elementerne kan placeres under jorden eller indbygges i en plads eller anden belægning”

Marina Bergen Jensen, Professor ved Københavns Universitet​

​Fakta om anlægget - Lynge Nord

  • Kapacitet: 3 l/sek. (forberedt til 6 l/sek.)
  • Ingen brug af pumper
  • Ingen brug af kemikalier
  • Ingen brug af strøm hvilket giver meget lave driftsomkostninger.
  • Ingen lugt eller støjgener

Mere om DPF anlægget

Princippet bag dobbeltporøs filtrering (DPF) er inspireret af naturen, hvor nedbør på sin sivende vej fra overfladen til grundvandet, renses via de naturlige mineraler i jorden. Dog venter man ikke de 20-30 år, som naturen bruger på processen. I WaterCare Filtrations DPF-system foregår rensningen næsten vandret, takket være et lille niveauforskel i anlægget, kan tyngdekraften gøre arbejdet.

​​

Inden selve rensningen i DPF løber vandet først ind i en grov filtrering, hvor større elementer såsom blade og kviste separeres. Dette kan enten være et bassin eller et sandfang, som er dimensioneret til formålet. Herfra ledes vandet ind i for-filteret, som er en serie af bokse, der hver indeholder flere lag af DPF-renseplader oven på hinanden. På rensepladerne findes det specielle fangstlag, som muliggør sedimentation af meget små partikulære stoffer.

Når alle partikler i vandet er fjernet, ledes vandet ind i det sidste led i DPF-anlægget, som er hoved-filteret. Via sorption fjernes de tilbageværende forureninger som optræder på opløst form. Efterfølgende er vandet så rent, at det kan blive ledt til en recipient eller blive anvendt til rekreative formål. 

Læs mere om Watercare filtrations DPF Anlæg »

Eksempel på to tanktyper der kan benyttes i et DPF-anlæg.
​Flowet og grænseværdierne definerer størrelsen på DPF-anlægget og dermed også hvilke typer af DPF-tanke der skal benyttes​

Billedegalleri

Nedenfor finder du billeder fra etablering af DPF Lynge Nord. Klik på pilene i galleriet

WaterCare Filtration A/S​

​Stejlebjergvej 14

5610 Assens

Få rutevejledning

CVR: 36562277

Åbningstider​

Mandag - torsdag: 8.00 - 16.00

Fredag: 8.00 - 14.30

Telefonen er lukket hverdage 12.00-12.30