Enghaveparken

Den historiske park Enghaveparken renser og genbruger regnvand til rekreative formål med et DPF- & HMR-anlæg.

Enghaveparken er efter sin ombygning blevet en del af Københavns største klimaprojekt og indgår i den samlede skybrudshåndtering af hele Vesterbro, ved at rense og genbruge regnvand til rekreative formål.

Det nye Enghaveparken kan tilbageholde op til 22.600 m3 regn- og overfladevand fra bl.a. Carlsberg Byen, så de mange omkostningsfulde oversvømmelser ved skybrud undgås og håndteringen af fremtidens stigende regnmængder sikres. De store mængder overfladevand fra Carlsberg Byen ledes til Enghaveparkens underjordiske magasiner, hvor det renses i en rensezone placeret bag Enghaveparkens musikpavillon og sceneplads.

Rensezonen består af et innovativt og miljøvenligt anlæg fra WaterCare Filtration der reducerer vandets partikler, næringsstoffer og tungmetaller. Derefter kan vandet bruges til parkens vandrender og vanddyser i springvandshaven.

Skjulte renseløsninger

Enghaveparkens renseanlæg består af et innovativt Dobbeltporøs Filtreringsanlæg (DPF) samt et Heavy-Metal-Remover-anlæg (HMR). Regnvandet løber først igennem et sandfilteranlæg og dernæst til DPF- og HMR-anlægget, som er skjult under Enghaveparkens sceneplads. Det er derved ikke muligt for parkens gæster at hverken se eller høre anlægget.

Overfladevandet kan på sin vej opnå kontakt med asfalt, beton eller lign. overflader der forurener vandet. Med et DPF-anlæg genskabes naturens egen rensningsproces på bare få minutter uden brug af hverken strøm eller kemikalier. Først filtreres vandet fri for partikler ved en optimeret og patenteret sedimentationsteknik. Derefter reduceres indholdet af opløste tungmetalforureninger som kobber og zink.

Vandet bliver så rent det kan ledes direkte ud i følsomme recipienter eller bruges til rekreative formål. Anlæggene er kompakte og skalerbare, og fås endda i en udgave der tåler tung trafiklast. Således kan det installeres hvor som helst også under veje og pladser i bynære områder.

For et bedre vandmiljø - hele vejen rundt

Den innovative teknologi fra WaterCare Filtration renser bl.a. vandet for næringsstoffer i partikler og tungmetaller som zink og kobber. Det kompakte DPF- & HMR-anlæg renser det beskidte overfladevand til en kvalitet så ren, at det kan genanvendes synligt til en bedre oplevelse i haven. Det rene vand ved Enghaveparken løber derefter videre til en underjordisk tank, hvorfra det bruges til vanding af parkens stauder og roser. Derved udnyttes hver en dråbe af den frie vandressource.

Klik her og læs mere om Dobbeltporøs Filtreringsanlæg (DPF)

WaterCare Filtration A/S​

​Stejlebjergvej 14

5610 Assens

Få rutevejledning

CVR: 36562277

Åbningstider​

Mandag - torsdag: 8.00 - 16.00

Fredag: 8.00 - 14.30

Telefonen er lukket hverdage 12.00-12.30