Kobbertag

Tungmetalholdigt tagvand reduceres for tungmetaller med et Heavy-Metal-Remover anlæg inden det nedsives.

I et hyggeligt villakvarter i Virum, København, har en skøn villa gennemgået en totalrenovering som bl.a. bød på nye tilbygninger afsluttet med et flot og elegant kobbertag. Kobber er et af de ældste metaller og har en lang holdbarhed, men som fleste andre typer af metaller, indeholder kobbertag store koncentrationer af tungmetaller. Regn- og tagvandet optager disse tungmetaller, hvilket har en skadende effekt på vores vandmiljø, hvis ikke vandet renses forinden. Det samme gælder ved kobber- og zink facader.

Den miljøvenlige løsning

I Virum må udledningen af tungmetalholdigt vand ikke overstige 0,1 mg/l. Derfor installerede de private husejere et HMR-anlæg til rensning af tagvand for op til 250 m2 tagflade. Det innovative HMR-anlæg har vist testresultater på op til 99% reduktion af tungmetaller og er derfor særlig velegnet til formålet. HMR-anlægget installeret i Virum består først af et 5000 L SFU (Sandfang med bladfang, forsinkelsesbassin og udløbsregulator).

Her bundfælder og opfanges større partikler fra taget som f.eks. blade. Herefter graviterer tagvandet til det innovative HMR-anlæg som reducerer indholdet af tungmetaller via sorption. Vandet er efterfølgende så rent at det kan nedsives direkte efter rensningen. HMR-anlægget er nedgravet i haven og kun anlæggets grønne dæksler er synlige i belægningen.

Ingen strøm​

Ingen brug af kemikalier​

Ingen lugt- eller støjgener​

Ingen forurening af vandmiljøet​

En fleksibel løsning til både privat og industri

Alle lande i EU er underlagt Vandrammedirektivet som skal sikre at alt afledt tagvand indeholdende kobber, zink og bly overholder direktivets bestemmelser. Et Heavy-Metal-Remover (HMR) anlæg fra WaterCare Filtration er en effektiv og fleksibel løsning til rensning af tungmetalholdigt regn- og spildevand. Anlægget benytter soprtion til rensning af vandet, som bliver så rent at det kan udledes til bl.a. følsom recipient (sø, å, kanal, havn), nedsivning eller kloaknettet.

HMR er derved en fleksibel og skalérbar løsning der kan installeres mange steder og tilpasses ethvert projekt både for private husejere samt større industrivirksomheder.

Læs mere om hvordan HMR kan forbedre dit vandmiljø her.

Watercare Filtration A/S​

​Stejlebjergvej 14

5610 Assens

Få rutevejledning

CVR: 36562277

Åbningstider​

Mandag - torsdag: 8.00 - 16.00

Fredag: 8.00 - 14.30

Telefonen er lukket hverdage 12.00-12.30

​Følg Watercare Filtration

​Følg os på LinkedIn

Modtag vores nyhedsbrev