Lemvig Bedding

Regn- og overfladevand fra Lemvig Bedding renses for tungmetaller med et Heavy-Metal-Remover (HMR) anlæg.

Lemvig Havn tager godt i mod sine sejlende gæster og mange mener at indsejlingen til havnen bestående af idyllisk natur som stejle bakker, grønne træer og et hav af blå bølger, også er Limfjordens smukkeste. Det samme gælder for havnen, som har gennemgået en renovering med henblik på klimasikring mod de flere uforudsete vandstandsstigninger i Limfjorden. Her forlængede man havnens eksisterende højvandsmur med hele 280 m og forandrede havn fra gammel industrihavn til en moderne og rekreativ erhvervshavn. Muren går i dag under navnet “Le Mur” hos de lokale. 

Grønt byggeri og klimasikring

Renoveringen gjaldt også Lemvigs historiske beddingsområde, som reparerer og servicerer områdets mindre fartøjer. Alt regn- og overfladevandet fra Lemvig Bedding føres til et forsinkelsesbassin. Herfra føres vandet bl.a. til et WaterCare Filtration Sandfang med filterpatroner og derefter til det innovative og miljøvenlige HMR-anlæg (Class 2) med indbygget sandfilter. Her renses vandet for tungmetaller således vandet kan udledes uden at gøre miljøskade på det fælles vandmiljø og belaste rensningsanlæggene yderligere.

​Vandets vej

Regn- og overfladevandet fra beddingen kan på sin vej optage tungmetaller som er skadende for vandmiljøet, hvis det ikke renses inden. Derfor føres proces- og regnvandet først til et større forsinkelsesbassin via afvandingsrende med indbygget fald. Herefter løber vandet igennem bl.a. spulebrønd og udskillere indtil det når et WaterCare Filtration Sandfang med indbyggede filterpatroner. Sandfanget kan indeholde 2.000 L og har et flow på 10 l/sek. Her bundfældes sandet fra vandet, som derefter føres til HMR Class 2 anlægget.

Lemvig Havns HMR-anlæg er installeret med indbygget sandfilter, så vandet renses for fin-partikulært materiale, inden det ledes videre til HMR-anlægget, hvor de opløste tungmetaller reduceres. Det giver et bedre renseresultat inden vandet udledes.

Se dele af installationen illustreret herunder:

​Regn- og overfladevandet fra Lemvig Bedding forurenes af tungmetaller fra bl.a. metaller på pladsen samt bådmaling.

Sandfanget med indbyggede filterpatroner kan indeholde op til 2.000 L vand og har et flow på 10 liter i sekundet.
​Her bundfældes sandet fra vandet.​

Vandet føres derefter til det effektive HMR Class 2-anlæg. Indbygget sandfilter renser først vandet for fin-partikulært materiale, hvorefter HMR-teknologien renser vandet for de opløste tungmetaller.

Vandet kan herefter udledes uden at

skade det fælles vandmiljø.​

Hvorfor skal vandet renses?

På Lemvig Bedding og i andre industrisammenhænge kan problematikken med forhøjet kobber- og/eller zink-koncentration opstå, som følge af når regnvandet afvasker de pladser hvor der opbevares metaller eller hvis området bruges som vaskeplads. Derved opnår vandet kontakt med flere typer tungmetaller som opløses i vandet. hvor især bådenes bundmaling indeholder høje koncentrationer af kobber, som på sin vej til kloaknettet overgår fra partikulær forurening til en opløst forurening.

WaterCare Filtrations HMR-anlæg er en veldokumenteret renseløsning til fjernelse af tungemetaller i spildevand. HMR-løsningen fås i henholdsvis class 1 og 2. HMR Class 1 kan anvendes hvor der stilles meget høje krav til vandkvaliteten, hvor HMR Class 2 anvendes ved mindre skrappe krav.

WaterCare Filtrations HMR-anlæg kan rense vand for bl.a.

  • Kobber
  • Cadmium
  • ZINK
  • Nikkel
  • Bly
  • Krom

Læs mere om de mange fordele ved et Heavy-Metal-Remover her

WaterCare Filtration A/S​

​Stejlebjergvej 14

5610 Assens

Få rutevejledning

CVR: 36562277

Åbningstider​

Mandag - torsdag: 8.00 - 16.00

Fredag: 8.00 - 14.30

Telefonen er lukket hverdage 12.00-12.30